Werkwijze

Het verloop van de speltherapie bij Larimar praktijk voor speltherapie kent de volgende fases:

Intake
Na aanmelding van uw kind nodig ik u uit voor een intakegesprek. In dit gesprek zal ik met u stilstaan bij de ontwikkeling van uw kind. Belangrijke gebeurtenissen in het leven van uw kind en de problemen, die zich voordoen en welke invloed deze hebben op uw gezinsleven. U als ouder bent ervaringsdeskundige als het over uw kind gaat. U maakt uw kind dagelijks mee en bent hierdoor voor mij een belangrijke bron van informatie. Samen zullen wij een heldere hulpvraag formuleren.

Kennismaking en observatie
De eerste drie spelsessies voor uw kind staan in het teken van kennismaking en observatie.

Evaluatie en opstellen behandelplan
Na de eerste drie spelsessies deel ik in een evaluerend gesprek mijn bevindingen, hypotheses en conclusies met u. Als we concluderen dat speltherapie de juiste behandelwijze is, stellen we in onderling overleg een behandelplan op, waarin we de doelen van de speltherapie vastleggen.

Spelsessies
Ik nodig uw kind wekelijks op een vaste dag en een vast tijdstip in de spelkamer uit. Een spelsessie duurt drie kwartier.
Voor het therapeutisch proces is het belangrijk dat er sprake is van continuïteit en voorspelbaarheid.

Oudergesprekken
Oudergesprekken vormen een vitaal onderdeel voor het slagen van de speltherapie van uw kind. Tijdens de oudergesprekken ga ik samen met u na hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt. We staan stil bij wat uw kind nodig heeft om zich thuis, op school en in de speltherapie optimaal te ontplooien en te ontwikkelen.
Een oudergesprek vindt eens in de zes weken plaats en duurt een uur.

Contact met derden
Het kan tijdens het verloop van de speltherapie zinvol zijn een gesprek te voeren met de leerkracht van uw kind en/of een observatie te doen op school. Ook een gesprek met andere direct betrokkenen, zoals een verwijzend arts, kan van betekenis zijn.
Ik vraag hiertoe altijd uw schriftelijke toestemming.

Afronding therapie
De duur van de therapie is afhankelijk van uw hulpvraag en kan variëren van twee maanden tot een jaar.
In onderlinge overeenstemming bepalen we wanneer de therapie wordt afgerond.

Eindgesprek
In dit gesprek evalueren we het verloop van de speltherapie.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.