Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van therapie die rechtstreeks aansluit bij de belevingswereld en uitingsvorm van het kind. Spelen is voor het kind de manier om zijn wereld te ontdekken, om gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

Spel is ook de taal van het kind. Praten over problemen is vaak te moeilijk of te bedreigend voor kinderen. In het spel kan het kind ingrijpende of traumatische belevenissen uitspelen, gevoelens van verdriet, boosheid, verlangen of angst opnieuw beleven en gebeurtenissen verwerken.
Dit is de kracht van speltherapie! 

Ik nodig uw kind uit om te komen spelen in de spelkamer van Larimar praktijk voor speltherapie. Dit is een speciale ruimte die gevuld is met uitnodigend speelgoed. De kamer is er helemaal op gericht uw kind zoveel mogelijk ruimte en vrijheid te geven tot spelen.

Om te komen tot het uitspelen van emoties en belevingen, die moeilijk zijn voor uw kind, is het belangrijk dat er sprake is van een vertrouwde werkrelatie. Ik zorg er voor dat uw kind zich snel prettig en veilig voelt. Ik accepteer en respecteer uw kind in wat het denkt, doet en zegt. De band tussen mij en uw kind vormt de basis van het therapeutisch proces.

Door mee te leven, mee te spelen en woorden te geven aan het spel leer ik de speltaal van uw kind verstaan. Uw kind voelt zich gesteund in het uiten van emoties en belevingen en in het verwerken van problemen. Ik stimuleer uw kind tot het opdoen van nieuwe ervaringen en help uw kind emotioneel en verstandelijk nieuwe inzichten te verwerven. Ik ben er op gericht de kwaliteiten van uw kind, zoals zelfvertrouwen en weerbaarheid, te vergroten en te verstevigen. Dit stimuleert de ontwikkeling en kan op de duur voor een nieuwe balans zorgen. Uw kind leert vertrouwen op zijn eigen kracht.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.